IMBIKI Herilaza : tsy nahenoana feo intsony taorian’ny famindram-pahefana

0

Ny maraina teo no tontosa ny famindram-pahefana teo amin’ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana teo aloha, IMBIKI Herilaza, sy ny Minisitra vonjy maika hisolo toerana azy, tsy nanao fanambarana mahakasika ny raharaha hanenjehana azy ny Minisitra nametrapialana. Efa nametraka ny paik’ady ity ministra napetraka vonjy maika ity amin’ny fitohizan’ny fampandehanan-draharaha eo amin’ny Fitsarana.