INSTAT : tsy ampy ny famatsiam-bola avy amin’ny fanjakana hanatanterahana ireo asa

0

Voatery miankin-doha amin’ireo mpamatsy vola avy any ivelany ny Institut National de la Statistique vokatry ny tsy fahampian’ny vola haotkan’ny fanjakana hentiny miasa. Ity rafitra ity anfa ankilany, isan’ny iankinan’ireo tetik’asam-pampandrosoana eto amin’ny firenena.