Jeux vidéo Dahalo : roa taona no namolavolana azy

0

Roa taona no faharetan’ny famolavolana ny Jeux Dahalo izay novokarin’ny Lomay ary mpanam-pahaizana Malagasy miisa 15 no niara-nisalahy tamin’ny fanatanterahana izany. Ny dingana nolalovana hatramin’ny fahavitany no hotanterina aminao anatin’ity fanadihadiana ity.