Kaominina 20 : nisitraka ny drafitra fanajariana ny tany (SAC)

0

Kaominina 20 eto amin’ny faritra Analamanga no nisitraka drafi-panajariana kaominaly na ny schémas d’aménagement Communal androany. Tamin’ny alalan’ny ministeran’ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy, ny ministeran’ny tontolo iainana amin’ny alalan’ny GIZ, eo ihany koa ny mpiaram’iombon’antoka samihafa no nahafahana nanatontosa izany. Ity farany izay zava-dehibe amin’ny fampandrosoana ny kaominina anatin’ny ady manoloana ny fiovaovan’ny toetry ny andro.