Kaominina Manandriana : hamafisina ny fepetra hisorohana ny Coronavirus

0

Hamafisina ny fampiharana ireo fepetra ara-pahasalamana hisorohana ny valan’aretina Coronavirus ao amin’ny kaominina Manandriana, distrikan’Avaradrano. Ny fampandraisan’andraikitra ireo sefo fokontany sy ny komity loharano no isan’ny paikady amin’izany.