Kaominina : Tsy mbola niverina eny amin’ny kaominina ny hetra nanomboka ny taona 2022

0