Kara-tany : miisa 2 tapitrisa no ho zaraina

0

Tsy maintsy ho tratrarina ny tanjona amin’ny fizarana kara-tany manerana an’I Madagasikara. Efa nisy ampahany tratra tamin’ny alalan’ny tetikasa ARSF (Appui à la Réforme et Sécurisation Foncière. Etsy ankilany, mandritry ny 4 taona, miisa 4 tapitrisa ny kara-tany ho zaraina manerana an’i Madagasikara.