Kianja Masoandro : entina hampahafantarana ny tantara

0

Miteraka resabe ao amin’ny tambazotran-tserasera ny fisian’ny fanorenana lehibe ao anatin’ny Rovan’Antananarivo, na ny lapan’i Manjakamiadana. Amin’ny ankapobeny, mizarazara ny hevitr’ireo maneho hevitra ao amin’ny facebook, misy ireo mitsikera izany, ary misy ireo milaza fa tsy mampiova ny hasin’ny Rova ny fanamboarana atao. Tsy eto Madagasikara ihany, efa fanao any amin’ny firenena maro ny fanavaozana rova tahak’izao, raha ny zava-misy maneran-tany no jerena.