KMF/Cnoe : tokony hampianarina fa tsy harovana ireo Ben’ny tanàna

0

Hampiofanina sy hampianarina ireo Ben’ny tanàna mba tsy hanaonao foana sy handika lalàna hoy ny KMF/Cnoe. Izay no tokony hirosoana fa tsy ny fanovana ny lalàna entina miaro azy ireo. NY tolo-dalàna 009-2021 nolanian’ny antenimierampirenena izay mampanjaka goragora eto amintsika hoy ity fiarahamonim-pirenena ity.