KRAOMA Brieville : ao anatin’ny fitadiavam-bahaolona ireo tomponandraikitra

0

Efa ao anatin’ny famaramparanana ireo dingana izay tsy maintsy napetraka ho fampandehanan-draharaha amin’ny famerenanana ny hanodinanana ny orinasa KRAOMA ny tomponandraikitra amin’izao fotoana izao hoy ny minisitra tomponandraikitra raha namaly manolona ny fitokonana izay tanterahin’izy ireo mpiasa.