Lac Anosy : manana ny tantarany manokana

0

Ny tantaran’ny Lac Anosy indray no ho entina aminao anatin’ity fanadihadiana manaraka ity. Ny Lac Ansoy izay isan’ny mampiavaka ny tanànan’Antananarivo ihany koa saingy vitsy no tena mahafantatra ny tantarany.