Lalàmpifidianana 2018 : lany tsy nasiam-panovàna teny amin’ny Antenimierandoholona

0

Lany tsy nasiam-panovana omaly teo anivon’ny Antenimierandoholona teny Anosikely ireo volavolan-dalàna hifehy ny fifidianana miisa 3. Efa araka ny nanampoizana ihany. Haverina eny amin’ny Antenimiermpirenena ireo lalàna ireo hahafahany mandefa izany eny amin’ny Governemanta.