Lalana : hatao avo 02 heny ny vola homena ireo governora manao tsara ny asany

0

Hatao avo 02 heny ny vola homena ireo governoran’ny faritra amin’ny fanamboarana lalana raha manao tsara ny asany, hoy ny filohan’ny Repoblikan’i Madagasikara, nandritra ny fitsidihana ny fanamboarana ny lalana Pavé tao Faradofay. Fifaninana no atao ary tokana ihany ny tanjona dia ny hampandroso an’i Madagasikara araka ny efa nampanantenainy.