Lalàna mifehy ny serasera : an-dalana ny fanitsiana azy

0

Miankina betsaka amin’ny fihaonan’ny ministera miaraka amin’ireo mpisehatra mivantana amin’ny mpikirakira sy mpandraharaha eo amin’ny sehatry ny serasera ny fanitsiana ny lalàna mifehy izany. Mizotra miandalana ny famolavolana izany raha ny nambaran’ny tale jenerlain’ny serasera.