Lalàna mifehy ny serasera : nanomboka ny fakan-kevitra

0

Nanomboka androany ny fakan-kevitra ireo tompona haino amajery sy gazety eto madagasikara momba ny fandinihina ny lalàna mifehy ny serasera. Nisongadina tamin’izany ihany koa ny fanatsarana sy ny fanitarana ity sehatra ity, indrindra ao anatin’ny fidiran’i Madagasikara amin’ny TNT.