Lalàna mifehy ny toaka gasy : ny Solombavambahoaka no tompon’ny teny farany

0

Misy ambadika politika avo lenta hoy ny Solombavambahoaka RAZAFINTSIANDRAOFA Jean Brunelle no fitsipahan’ireo loholona ilay lalàna mifehy ny toaka gasy teny anivon’ny Antenimierampirenena. Na notsipahan’izy ireo aza izany, ireo Solombavambahoaka no tompon’ny teny farany amin’ny fandaniana ity lalàna ity.