Lalàna mikasika ny ITG : notsipahin’ny « conférence des Présidents »

0

Notsipahin’ny « Conférence des Présidents » eny anivon’ny Antenimierampirenena androany ny fampidirana ao anatin’ny volavolam-pandaharam-potoana ilay tolo-dalàna mahakasika ny ITG na ny Interruption Thérapeutique de Grossesse. Teboka maromaro no antony tsy nanekena ny hirosoan’ity tolo-dalàna ity ary mifanipaka ihany koa amin’ny lalàm-panorenana.