Lalana : samy manana ny ambaratongam-pahefana miandraikitra azy

0

Efa mihatra ny lalàna mifehy ny lalana eto Madagasikara. Mizara 3 mazava tsara ny anjara andraikitra amin’ny fanamboarana na fanavaozana ny tambazotran-dalana rehetra. Ao ny lalam-pirenena, misy ny lalam-paritra ary eo ihany koa ny lalana kaominaly. Mizara tahak’izay ny ambaratongam-pahefana misahana ireo.