Lalàna vavao hitantanana ny lalana eto amintsika : nankatoavin’ny HCC

0

Nankatoavin’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana ny didy hitsivolana hitantanana ny lalana misy sy vao haorina eto Madagasikara manomboka izao. Didy hitsivolana izay mamaritra mazava ny anjara andraikitry ny fanjakana sy ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana isan-tokony.