LFR 2019 : dinihina amin’ny antsipirihiny tanteraka

0

Namoaka fanambarana io takariva io ny eo anivon’ny fiadidiana ny Repoblika fa efa hateloana izay no nandinihina amin’ny antsipirihiny ny teti-bola nasiam-panitsiana taona 2019 ao anatin’ny filan-kevitry ny minisitra. Vao vita izay fandinihina amin’ny antsipirihiny izay dia hamoaka didy hitsivolana hampanan-kery izany ny Filohampirenena.