LFR 2020 : hatolotra ho lanian’ny Antenimierampirenena ny zoma ho avy izao

0

Atolotra ho lanian’ny Antenimierampirenena eny amin’ny CCI Ivato ny zoma ho avy izao ny LFR na ny volavolan-dalàna mifehy ny tetibolam-panjakana nasiam-panitsiana 2020. Ny LFR izay nahitana fiovana betsaka raha mitaha amin’ny LFI noho ny ady atrehin’ny firenena amin’ny fiparitahan’ny CORONAVIRUS sy ny fiantraikan’izany amin’ny fidiram-bola sy ny fahafahana mamokatra.