LFR 2021 : tombanana hidina 4.3 % ny tahan’ny harin-karena

0

Mifantoka betsaka amin’ny fanarenana ny toekarem-pirenena sy ny sosialim-bahoaka ny Tetibolam-panjakana nasiam-panitsiana na ny LFR 2021. Ankoatry ny fanatsarana ny fampidiram-bolam-panjakana toy ny amin’ny alalan’ny fampidiran-ketra, hojerena manokana ny fitsirihana ny mpiasam-panjakana matotoa, izay mitarika fatiantoka goavana amin’ny fanjakana.