LFR : fohy ny fotoana handinihan’ny vaomiera ny tetibolam-panjakana nasiam-panitsiana 2022

0

Raha toa ka ny 8 jona lasa teo no nakatoavina ny filankevitry ny ministra ny volovolan-dalana mahakasika ny fanitsiana ny tetibolam-panjakana 2022, androany vao natolotra teny amin’ny antenimieram-pirenena izany ary androany hariva vao hiditra amin’ny asam-bomeza. Rahampitso izanydia efa hiroso amin’ny fandaniana izany ireo solombavambahiaka.