LFR : natolotra teny amin’ny Antenimierampirenena androany

0

Androany no natolotry ny Minisitry ny Fitantanam-bola ny LFR na ny tetibolam-panjakana nasiam-panitsiana 2022 tamin’ireo solombavabahoaka teny amin’ny Antenimierampirenena, ny hariva tamin’ny 3 ora no niditra tao nadalo ny asam-bomera ny tolodalana. Rahampitso koa dia efa hiroso amin’ny fanadaniana io lalana io ny solombavabahoaka raha ny lamina napetrakin’ny eo anivonn’y Antenimierampirenena.