Loholon’i Madagasikara : vonona hametraka ny Politikam-pitsitsiana

0

Vonona amin’ny mety ho fiovana hahafahana mametraka ny Politikam-pitsitsiana ny Loholon’i Madagasikara hoy ny Filohan’ity andrimpanjakana ity androany. Ho jerena akaiky ary hatao laharam-pahamehana ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana ary hisy ny tatitra hatao amin’ny governemanta.