Madagasikara: hahaleo tena ara-bary amin’ny 2023

0

Tratra ny tanjona ary hahaleo tena ara-bary i Madagasikara amin’ny taona 2023. Na izany aza,  ilaina ny fijerena akaiky amin’ny famahana  ny olan’ireo tantsaha eo amin’ny  seha-pamokaram-bary hoy ny tompon’andraikitra.  Ny 15 % ny vary izay very noho ny tsy fahaizana mikarakara, indrindra eo amin’ny fotoam-piotazana mandrapahatonga azy any an-tsompitra.