Madagasikara: nanolotra soson-kevitra entina miatrika ny vokatry ny Covid-19

0

Nandray fitenenana nandritry ny fivoriana avo lenta momba ny famatsiam-bola ho an’ny fampandrosoana maharitra hatramin’ny taona 2030 amin’izao vanim-potoanan’ny Covid-19 izao ny filohan’ny Repoblika Andry Rajoelina. Fivoriana niarahana tamin’ireo filoham-panjakana , lehiben’ny governemanta ary ny solontenan’ny vondrona iraisam-pirenena , ny sehatra tsy miankina ary ny fiarahamonim-pirenena. Ho fintinina aminao ao anatin’ny fanadihadiana manaraka ny antsipirihin’izay.