Mahamasina : zaza vavy kely manodidina ny 2 volana nisy nanary

0

Zaza vavy kely manodidina ny 2 volana no nisy nanary manoloana ny COMMISSARIAT DE POLICE MAHAMASINA etsy amin’ny boriboritany faha-5 omaly alina. Mbola tsy hita hatreto izay nanary azy teny antoerana ka ireo mponina manodidina no mandray antanana ny fikarakara azy.