Mahtp tanamasoandro

0

Namoaka ny zo sy tombontsoa amin’ny alalan’ny tetikasa tanamasoandro ny fiadidian’ny Repoblika, niarahana tamin’ireo andrimpanjakana samihafa. Samy hisitraka tombontsoa, na ny mponina amin’ireo toerana voakasiky ny tetikasa, na ny vahoaka manontolo, ary handray an-tanana ny fanatanterahana izany ireo minisitera tomponandraikitra.