Manainga Zipo : ho vita ao anatin’ny fe-potoana nifanarahana

0

Ho vita ao anatin’ny 4-bolana araka ny fe-potoana nifanarahana ny fanamboarana ao Manainga zipo, lalam-pirenena faha -44. Ankoatra izay, mizotra an-tsakany sy an-davany ihany koa ny fametrahana ireo fotodrafitr’asa hafa rehetra nampanantenain’ny filoha ho an’ny faritra Alaotra. Isan’izany ny Kianja sy ny EPP manara-penitra.