Mangahazo : azo haodina hasolo vary

0

Vahaolana amin’ny fiakaran’ny vidimbary tato anatin’ny taona vitsy ny fanodinana ny mangahazo, hitovy endrika amin’ny vary ary mahasolo vary. Jifaina amin’ny vidiny mora kokoa ny vokatra azo avy aminy ary tsy voatery handaniana vola be amin’ny famokarana.