Maridrefin’ny fahatsapana kolikoly 2018: isa 25/100 ho an’i Madagasikra, laharana 152 amin’ny firenena 180

0

25/100 no isa azon’i Madagasikara amin’ny maridrefy hitarafana ny kolikoly. Eo amin’ny laharana faha 152 amin’ny firenena 180 nanaovana fanadihadiana. Niroso laharana 3 isika oharina amin’ny tamin’ny taon-dasa izay nahazoana ny laharana faha153. Ezaka tokony hatevenina ny eo amin’ny lafiny lalàna, indrindra ny didy fampiharana hampahomby ny paikady iadiana amin’ny kolikoly.