MEDD : hirosoana ny fanatanterahana ny famoahana ny tahirin-kazo

0

Tsy maintsy hotanterahana ny famoahana ny tahirin-kazo tsotra ho an’ny mpitrandraka nahazo fahazoan-dalàna nanan-kery hatramin’ny 29 janoary 2019. Izay no namafisin’ny teo anivon’ny minisiteran’ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovainjafy androany. Hisy ny fepetra manokana ho fanarahamaso izany, indrindra ny mahakasika ny fifamezivezen’ny vokatry ny ala.