MESUPRES : tontosa androany ny fifamindram-pahefana

0

Fanantanterahana ny vina napetraky ny filohan’ny repoblika, Fanohizana ny fanatsarana ny kalitaon’ny fampianarana ambony . Izay amin’ny ankapobeny ny asa miandry ny minisitra tomponandraikitra. Tontosa io maraina io teny Fiadanana ny fifamindram-pahefana teo amin’ny minisitry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa teo aloha sy ny minisitra vaovao. Nandritr’izay no nanantanterahan’ny minisitra nivoaka ny tatitra ny asa vitany.