Minisitry ny tontolo iainana tany Port Bergé : nanolotra vahaolana maharitra

0

Ny 22 jona 2018 lasa teo dia nisy ny fanimbana sy fandorana fananam-panjakana sy biraom-panjakana nataona andian’olona maromaro tao Port Bergé. Betsaka ny zavatra simba tamin’izany ka tafiditra tamin’ireo simba fananana tamin’izany ny Ministeran’ny Tontolo iainana, ny Haivoahary ary ny Ala satria dia may kilan’ny afo ny Birao tany an-toerana, ny fitaovana sy ny antontan’taratasy rehetra.