Ministère justice

0

Ahiana ny hisian’ny Vide intsitutionnel eo anivon’ny Ministeran’ny Fitsarana ato ho ato, hoy ny minisitra tomponandraikitra. Antony, handeha hisotro ronono avokoa ny 2/3 ny mpitsara eo anivon’ny cours Suprême. Ny lalàna mamaha ny olana anefa anaovan’ireo Solombavambahoaka “Chantage” raha ny fanazavana hatrany.