Mpampanofa vatana : sahirana amin’ny fanatanterahana ny asany

0

Misedra olana amin’ny fanatanterahana ny asany ireo mpampanofa vatana eto an-drenivohitra manolohana ny valan’aretina coronavirus. Isan’ny amin’izany ny fotoana voafetra ahafahan’izy ireo manao izany, eo ihany koa ny tsy fahampiany fitaovana ho azy ireo amin’ny fanarahana ny fepetra ara-pahalasamana amin’izao fisihan’ny covid-19 izao.