Mpanao lalana : orinasa manodidina ny 200 mbola tsy nahazo ny volany

0

Roa taona aty aoriana, Orinasa mpikojakoja sy mpanao lalana miisa 200 no mbola tsy nahazo ny volany. Araka izany niverina nanao hetsika fitakiana teo anoloan’ny Minisiteran’ny Asa vaventy izy ireo androany, ary mangataka ny Filohan’ny Repoblikan’i Madagasikara hanao sonia ny taratasy famoahana ny volan’izy ireo. Ny mahatonga ny antotan-taratasy ho eny amin’ny Fiadidiana ny Repoblika izay mbola mampametra-panontaniana ihany koa raha ny fitarainana voaray.