Mpanolontsaina manokan’ny Filohampirenena : tsy miafina amin’ny fanararaotam-pahefana

0

Tsy tahotra, tsy henatra intsony ny fanararaotam-pahefana ataon’ny Mpanolontsaina manokan’ny Filohampirenena ankehitriny amin’ny fakana ny fananam-panjakana ho an’ny tenany manokana. Fotodrafitrasam-panjakana efa nisy no mody amboarina dia ambara ho fanatanterahana ny 3P. Tsy nasiana tolobidy na “Appel d’offre”.