Mpiasam-panjakana : maro ireo mahafehy ny asa rehefa tsy vonona hanara-dalàna ireo amperin’asa

0