Mpitondra sy ny vahoaka : hifanakaiky kokoa amin’izay

0

Manomboka izao dia azo resahina mivantana amin’ny alalàn’ny « internet » ny Filoha RAJOELINA Andry. Tanjona amin’izany dia ny hisian’ny fangaraharahana tanteraka eo amin’ny fiasan’ny Filohan’ny Repoblika Malagasy no hampifanantona bebe kokoa ny Filoha sy ny vahoaka Malagasy. FAnampim-panazavana.