Nilamina tamin’ny ankapobeny ny fitsenana azy tamin’ny fomba ofisialy.

0

Ho fintininana aminao ao anatin’ity fanadihadiana manaraka ity izany nahatongavan’i Papa François eto Madagasikara izany.