Observatoire de la jeunesse: trangana famonoan-tena 15 no hita tao anatin’ny iray volana

0

Maro ny antony mahatonga ny tanora miroso amin’ny famonoana tena. Anton’izany ny olana sedrain’izy ireo eo amin’ny fianakaviana na eo amin’ny fitiavana. Ahitana tranga famonoana tena betsaka indrindra ny faritra telo eto Madagasikara, anatin’izany ny faritra Analamanga, Amoron’i Mania ary Analajirofo.