Olona manana fahasembanana : tsy ampy ny tohana avy amin’ny fanjakana

0

Zary lasa hadino ao amin’ny politikam-pampandrosoana ny firenena ireo olona manana fahasembanana hoy ny Fédération des Personnes Handicapés de Madagascar. Vitsy na tsy misy ny fotodrafitr’asa natokana ho azy ireo.  Maro ihany koa ny lalàna tsy ampiharina izay hanairan’ny FPHM ny fitondram-panjakana.