Paoma : niharatsy ny vokatra

0

Fotoana fiatombohan’ny fivokaran’ny paoma. Any Antsirabe, hatreto, ratsy noho ny taona lasa ny vokatra tamin’ity taona ity. Anton’izay ny tsy fahampian’ny rotsak’orana.