Parc Ankarafantsika : mitohy hatrany ny fahasimbana

0

Mihapotika ny valan-javaboaharin’Ankarafantsika ary ho ringana afaka 5 taona raha tsy misy fandraisana fepetra haingana avy amin’ny tomponandraikitra isan-tokony. Anton’izany ny firongatry ny mpifindra monina mikarama ho an’ny mpandraharaha mpanangom-bokatra any amin distrikan’i Marovoay faritra Boeny.