« Plan Emergence Madagascar » : Ho vitaina ao anatin’ny 1 volana

0

1 volana eo ho eo no fanamby napetraky ny Praiminisitra lehiben’ny governemanta hamitana ny PLAN EMERGENCE MADAGASCAR na ny Tetipivoarana ho an’ny fampandrosoana an’i Madagasikara, izay handrindrana ny fanatanterahana ny politika ankapoben’ny fanjakana araka ny vina sy velirano nataon’ny filohan’ny Repoblika. Io no nisongadina nandritra ny dinika momba izany, izay niarahan’ny mpikambana anivon’ny governemanta sy ny mpiara-miombon’antoka arabola sy arateknika.