Plan Sénégalais Emergent : ny 3P no nanatontosana azy

0

Isan’ireo firenena aty Afrika misandratra ara-pampandrosoana tao anatin’ny fotoana fohy i Sénégal. Ny taona 2012 no nanombohan’ny Governemanta Sénégalais sy ireo mpiara-miombon’antoka aminy nanatanteraka ny PSE na ny Plan Sénégalais Emergent. Ny 3P na ny Partenariat Public-Privé no nanatontosany izany. Efa miditra amin’ny andiany faha-2 amin’ity PSE ity i Sénégalais ankehitriny.