PNDIE : napetraka ny Politikam-pirenen’ny Fotodrafitrasa sy ny Fampitaovana

0

Voapetraka ny Politikam-pirenenan’ny Fotodrafitrasa sy ny fampitaovana, izay sehatra entina handaminana ny fironana apetraka eto amin’ny firenena eo amin’ny lafiny fampiasam-bola maharitra. Mikasika ny fanatanrehana ity politika ity, nisy ny fanohanana ara-bola nataon’ny minisiteran’ny fambolena, ny fiompiana, ary ny jono, ny OIT, PAGE/GIZ. Fanadihadiana