Polisy siantifika : tsy ampy ny fitaovana entina manatontosa ny asa

0

Mbola lavitra ny fenitran’ny polisy siantifika eto Madagasikara raha oharina  amin’ny any ivelany. Lesoka ny tsy fahampian’ny fitaovana. Tsy ireo trangam-piarahamonina mikasika ny famonoan’olona rehetra ankilany no ahitana azy ireo, miankina amin’ny fiantsoan’ny mpanadihady